Privacybeleid

Wij, Verpakkings Vrij Vega B.V. zijn verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wordt ook wel met de Engelstalige naam GDPR aangeduid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw bankrekening, telefoonnummer en jouw IP-adres zijn persoonsgegevens.

Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens zo min mogelijk en alleen als we daar een wettelijk ‘grondslag’ voor hebben. Dat zijn de volgende redenen:

* Overeenkomst. Wij hebben jouw gegevens nodig voor het afsluiten van een overeenkomst, zodat wij weten wie een bestelling heeft gedaan.

* Wettelijke verplichting. We moeten jouw persoonsgegevens vastleggen en voor een bepaalde termijn bewaren. Andere organisaties moeten soms gegevens opvragen. Denk aan de Belastingdienst of Justitie. Als wij verplicht zijn dan zullen wij de gegevens verstrekken.

* Gerechtvaardigd belang van Verpakkings Vrij Vega of van andere partijen. Wij mogen jouw gegevens gebruiken als wij of een van onze partners daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Dat betekent dat we een afweging tussen dit belang en privacy moeten maken en dit eventueel juridisch getoetst kan worden. Het is een nogal brede en vage bepaling, dus een paar voorbeelden:

· We beschermen eigendommen en gegevens van jou, van ons en die van anderen – bijvoorbeeld als er vragen over de bestellingen zijn.

· Een deel van je bestelling is toch niet leverbaar, of een gekocht product wordt teruggeroepen.

· We houden je op de hoogte van veranderingen in assortiment, producten en/of voorwaarden.

· We willen onze administratie en processen op een efficiënte manier uitvoeren. We vernieuwen onze systemen, dienstverlening en productie constant, maken gebruik van andere dienstverleners, en voeren statistisch onderzoek uit. Dit doen we om onze dienstverlening aan jullie te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we in de regel uiteraard geanonimiseerde gegevens.

· We kunnen een onderzoek (laten) uitvoeren of je tevreden bent over onze dienstverlening. Ook als je feedback heb gegeven of een klacht heb ingediend kunnen we naar je bestel- en koop-geschiedenis kijken.

* Andere doelen. We mogen de gegevens in uitzonderingen ook gebruiken voor andere doelen dan waar jij deze aan ons heb gegeven. Dit doel moet wel aansluiten bij het doel waarvoor je ze gegeven heb, maar toch is dit wettelijk nog wat vager.

· Er moet een duidelijk verband zijn met het doel waarvoor je de gegevens heb gegeven

· het moeten bij voorkeur minder gevoelige gegevens zijn.

· het moet in jouw voordeel, of op zijn minst niet in het nadeel, zijn.

· we moeten ons best hebben gedaan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld door annonimisatie, pseudonimisatie of versleuteling.

Andere partijen die jouw gegevens gebruiken namens ons

Om tot een goede dienstverlening te komen werken wij samen met andere bedrijven die ons helpen. Wij mogen jouw gegevens niet zomaar aan hen geven. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw gegevens omgaan en leggen dit vast in een contract. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor jouw gegevens.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Nieuwsbrief

Graag informeren wij je over onze belevenissen en (nieuwe) producten. Dit doen we onder andere door de nieuwsbrief. Je kan je hiervoor aanmelden, zowel bij het bestellen als los. Bij het versturen van deze nieuwsbrief kunnen we onderscheid maken tussen ontvangers die wel of niet klant zijn, die zich hebben aangemeld om klant te worden als we in hun woonplaats gaan bezorgen en bij klanten ook naar woonplaats. Je kan je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief, onder aan elk verstuurde editie.

 Laat me weten wanneer er bij mij bezorgt worden

Bij de veel gestelde vragen kan jij je aanmelden om op de hoogte gehouden te worden als wij ook in jouw woonplaats bezorgt wordt. Als jij je verder nergens voor aanmeldt zal je alleen op de hoogte gebracht worden als dit het geval is en verder geen informatie van ons ontvangen. Wil je niet meer op de hoogte gehouden worden? Je kan je hiervan uitschrijven door te e-mailen naar info@VerpakkingsVrijVegan.nl

 Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

Graag informeren wij je over onze producten en over gelijksoortige producten en diensten die we aanbieden die zo goed mogelijk bij je passen. Dit doen we ook als je onze website bezoekt (en misschien nog geen klant bent). Om dit goed te kunnen doen, gebruiken we verschillende bronnen. Je leest hieronder welke dat zijn:

1. De persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen in het kader van de overeenkomst en je account. Wanneer je onze website bezoekt, bekijken wij hoe je die gebruikt. Dit doen we bijvoorbeeld door je IP-adres te registreren. Dit doen we zodat wij je dan persoonlijke relevante aanbiedingen kunnen doen. Je moet dan wel hebben ingestemd met het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken zoals javascripts.

2. Het gebruik van social media is afhankelijk van jouw privacy-instellingen op de verschillende sociale-media sites.

Cookies

Behalve de persoonsgegevens die jij zelf aan ons doorgeeft (zoals de zaken hierboven) verzamelen we ook gegevens met cookies en vergelijkbare technieken. Het gaat om deze gegevens:

Gegevens over de apparaten die je gebruikt om onze website te bezoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het unieke ID gegevens van je telefoon of tablet, versie-gegevens over je besturingssysteem, de browser die je gebruikt en instellingen van je apparaat.

Gegevens over hoe je de website gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om waar je klikt tijdens je online bezoek, maar ook welke pagina’s binnen onze website je bezoekt en het tijdstip waarop je dat doet en de producten die je uiteindelijk besteld of reserveert.

Social media

Wij gaan via onze social mediakanalen in gesprek met klanten en anderen over onze organisatie, producten en/of diensten. Dit doen wij om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden die via social media binnenkomen. We gebruiken hiervoor het internet en de social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij dan (persoons)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je contact met ons opnemen via info@VerpakkingsVrijVegan.nl.

Beveiliging van jouw gegevens

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen:

· Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.

· We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van de gegevens.

· We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Jouw gegevens buiten Europa

Jouw gegevens kunnen ook buiten Europa verwerkt worden. Daarvoor gelden extra regels. Dat komt omdat niet in alle landen dezelfde strenge privacywetten gelden als in Europa. Als het nodig is om jouw gegevens door te geven aan andere bedrijven of instanties buiten Europa zorgen we er voor dat wij met die partijen een aparte overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese normen.

Hoe bepalen wij hoelang wij jouw gegevens bewaren?

We bewaren gegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel. De AVG kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de belastingwetgeving. Het kan zijn dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren wij dan gegevens. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Welke rechten heb ik?

Recht van verzet voor direct marketing

Wil je geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kun je je hier altijd voor uitschrijven. Dit kan je bij iedere marketing e-mail doen door op de betreffende link te klikken.

Recht van bezwaar bij profileren

Misschien wil je niet dat wij jouw gegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen. Bijvoorbeeld om risico’s te beheren. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de wet. Je kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd profiel voor direct marketing doeleinden.

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

· Je hebt het recht een overzicht op te vragen van persoonsgegevens die wij van je gebruiken.

· Kloppen jouw gegevens niet? Dan kan je ons vragen jouw gegevens te wijzigen.

· Je kan ons altijd vragen jouw gegevens te wissen. Alleen kunnen we dit niet altijd doen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet jouw gegevens langer moeten bewaren.

· Je kan ons ook vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan bijvoorbeeld als je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn, of wanneer wij ten onrechte gebruik maken van jouw persoonsgegevens

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Wil je de gegevens hebben die je aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan en heet ‘data portabiliteit’. Als je hier gebruik van wilt maken dan kan je een mail sturen naar info@VerpakkingsVrijVegan.nl.

Heb je een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over de Privacyverklaring. Wij helpen je graag via info@VerpakkingsVrijVegan.nl. Via dat kanaal kan je ook een klacht indienen. Kom je er met ons niet uit? Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacyverklaring

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt de Privacyverklaring aangepast en wordt dit vermeld. Wij raden je aan om regelmatig de Privacyverklaring na te lezen om te zien of er dingen zijn gewijzigd.